A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI FÖKONZULÁTUSA VERONÁBAN

CONSOLATO GENERALE ONORARIO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIAA Tiszteletbeli fökonzull Veronàban

Prof. Lajos Pinter

A Magyar Köztársaság tisztelebeli fõkonzulja 1935.február 2-án született Sajóivánkán
x
l963-ban fejezte be tanulmányait a Padovai Egyetem Orvostudományi Karán
l967 - l969 között ösztöndijas Németországban, Münchenben.
l969-ben részt vett a londoni West-Hospital továbbképzõ kurzusán.
l969.november 11-tõl a Veronai Borgo Roma-i Orvostudományi Egyetem Sürgõsségi Osztályának adjunktusa.
Szakorvosi képzettsége: általános sebész, altató orvos, fül-,orr-, gégész szakorvos
x
l973-ban kinevezték egyetemi magántanárnak.
l976-ban az Amerikai Egyesült Államokban továbbképzésen vett részt.
x
l982 és 2OO2 között a Veronai Borgo Roma-i Orvostudományi Egyetem Sürgõsségi Osztályának igazgató fõorvosa volt.
l986-87-ben egyik szervezõje Verona megyében az orvosi területi ellátás negszervezésének, illetve a mentõ-helikopteres elsõsegély-nyujtás beinditásának.Utóbbi a maga idejében a második ilyen vállalkozás volt egész Olaszországban.
l998-tól részt vett a 212/92. törvény értelmében "A Moldovai Köztársaság nemzeti egyésszégügyi-ellátása szakmai irányitásának fejlesztésérõl szóló tervezet" elõkészitésében, amelyet a veronai tartományi egyetemi kórházi intézet szervezett és fejezett be 2002 decemberében.
Részt vett a Veronai Kórház Vállalat elsõ menedzser képzésén
l998. november - l999 juniusa között.A képzés külön figyelmet fordit az orvosi ellátás minõségének a javitására.
Együttmüködött a "Reference Produkt Demonstration inItaly" nevü
Európai Uniós Projekt munkatársaival, akiknek fõ feladata volt, hogy szakmai jelentést készitsenek a magyar gyárakban elõállitott gyógyászati eszközökrõl. Ezek védjegye:CE A munkát a Hungarian Investment and Trade Development Agency- vel közösen készitették. /l999. julius - 2OOO.junius/.
l992.április 2-án a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletbeli konzul cimre terjesztette elõ, amit az Olasz Köztársaság Külügyminisztériuma l992.december 22-én fogadott el.
l997-ben ujabb öt évre kapott meghatalmazást.
x
Néhány tény leirása következik a tisztelebeli konzul tevékenységébõl:
-az Arena di Verona Zenei Intézetének és a Magyar Állami Operaház együttmüködésének megszervezése,
-tudományos együttmüködés megszervezése a veronai és a szegedi egyetem között,
-a magyar köztársasági elnök veronai látogatásának megszervezése 1995-ben és 1996-ban,
-négy tudiományos orvosi-sebészeti kongresszus megszervezése magyar és olasz szakemberek részvételével/ a résztvevõk között ott voltak a Kárpát-medencében élõ más nemzetiségü kollégák is!/
-nemzetközi konferencia szervezése "Health Care Model and Information Society Update On Advanced Surgical Technologies" cimmel 1999 juniusában
- A Bulla Aurea /Magyar Aranybulla/ -kötet kiadásának megszervezése .A 2OOO-ben megjelent mü a veronai és a szegedi egyetemek állam- és jogtudományi karainak oktatói közreműködésével három nyelven készült és a Fankfurti Könyvvásár egyik magyar attrakciója volt.
A konzul tagja volt annak a bizottságnak, amely jelentést készitett a sürgõsségi betegellátásról "A sürgõsségi szolgáltatás gazdasági fenntartása" cimmel.
Az opus a Legfelsõbb Egészségügyi Intézet és a Külügyminisztérium megbizásából egy egészségügyi projekt keretében készült, mely Olaszország és Kina együttmüködése révén jött létre 2OO1. november 9. és 14. között.
A fenti cimmel szerepelt a pekingi "Advancements of Emergency Medicine in China" nevü nemzetközi konferencián.
A konzul 2OO2 decemberében koordinálta a Basic Life Support és Praecox Defibrillálás nevü továbbkézést a shanghai Medical Emergency Centre-nél, a capacity Buliding program keretében, melyet a Legfelsõbb Egészségügyi Intézet és a Külügyminisztárium rendezett.
2OO2-ben meghosszabbitották ujabb öt évre a tiszteletbeli konzuli funkció ellátását, de ezuttal már mint Tiszteletbeli Fõkonzulét!
2OO5-ben elõsegitette a veronai és a szegedi egyetem bölcsészkari oktatóinak találkozóját egy Magyarországon fellelhetõ Dante-kódex kiadásával kapcsolatban.
A 2OO6-os év az 1956-os forradalom 5O. évfordulója megszervezésének a jegyében telt el egész Olaszországban.
Képkiállitás nyilt meg a padovai egyetemen.
Szeptember 7-9.között részt vett Felsõpulyán /Ausztria/ az 1956-os forradalom következtében Olaszországba került magyarok fogadtatásáról, elhelyezkedési lehetõségeirõl, ösztöndijairól megemlékezõ ünnepélyes rendezvényen.
Szeptember 14-én Bussolengoban emlékeztek a magyarországi forradalomra.
A fõkonzul ezután szeptember 28-án elõadást tartott Budapesten az Olasz Kulturintézetben " 1956 és Magyarország.A szemtanuk emlékezései" cimmel.A konferenciát több ország nagykövetsége közösen rendezte.
x
További rendezvények, események, elõadások és részvételek következnek idõrendben:
Október 23-24.Strassbourg.1956-os megemlékezés tartása az Európa Parlamentben az olasz képviselõk meghivására. Az elõadás cime:"Budapest 1956.To not forget a dream of freedom"
November 7-8.Verona:A magyar köztársasági elnök látogatása Veronában
November 1O. Padova:megemlékezés a padovai egyetem Aula Magna-jában.
November 11.Róma:Részvétel a RAI International 56-os megemlékezési programjában.
November 17.Finale Ligure:elõadás és megemelékezés 56-ról.
November 18.Savona:megemlékezés 56-ról.
x
2OO7.október: a Kossuth Rádió egy órás - a fõkonzullal készitett -interjút közvetit az 1956-os forradalom elemzésérõl.
November 7. Budapest:A Dante-kódex bemutatása az Olasz Kulturális Intézetben és az ELTE Könyvtárában./A résztvevõk között ott ült Pieralvise Serego Alighieri, Dante 21. leszármazottja!/
2OO7 decemberében meghosszabbitják Pintér Lajos fõkonzuli kinevezését újabb öt évre.
December 15.:könyvbemutató a padovai egyetemen "Ungheria 1956 - 2OO6 " cimmel.
2OO8 május:Trento-Pergine-Borgo Valsugana:Orosz Zoltán tábornok vezetésével a magyar veterán katonák szövetségének kegyeletadása az I. világháboru befejezésének 9O. évfordulója alkalmából az elesettek észak-olaszországi emlékmüveinél és a temetõkben.
2OO9. május 16. Conselve: a jászberényi testvérvárossal közös gazdasági-kulturális napok.A tisztelebeli fõkonzul elõadást tart:"Diritti a doveri del cittadino europeo" vagyis "Az európai állampolgárok köteleségei és jogai" cimmel.Az elõadáson Magyarországot képviselte dr.Gedei József országgyülési képviselõ és Jászberény polgármestere.
Szeptember 24 - október 1.:veronai-grezzanai olasz diákok látogatása Budapesten 4O tanuló + 7 tanár részvételével egy uniós program keretében.A program neve:Commenius Life-learning program.
Október 23.:15 perces interjú a fõkonzullal a DUNA TV-n az 1956- os forradalom Corvin-közi eseményeivel kapcsolatban.
Mindezen túl Pintér Lajos két kötet szerzõje, hatvan tudományos igényű publikációja jelent meg a sürgõsségi betegellátásról, az elsősegély-nyújtás eredményességének javìtásáról valamint az elsõsegély-nyújtási szektorban dolgozó személyzet képzésérõl.